-Riječ načelnika
-Vode
-Kroz Drinić
-Jubilej
-Takmičenje
-Lovište
-Lovačka kuća
-Cjenovnik
-Svetinje
-Runolist
-Prašuma "Lom"
-Opšti pregled
-Strategija
-Prvi povratak
-Srnetica
-Seobe
-I svjetski rat
-Antika
NOVO NA AKTUELNOSTIMA: Rezultati sa turnira "Zoran Stoisavljević", Turnir "Zoran Stoisavljević", Poziv na sjednicu SO Petrovac, Drinićki mali maturanti na ekskurziji, Obilježavanje 60 godina od male mature, Održana kotlićijada u Driniću, Radovi na igralištima u Driniću, Stigla donacija Japanske Vlade Domu zdravlja u Driniću, Ekipa "Kapi zavičaja" u Bukovači i Driniću  

Mjesto obnovljenog života i novog početka, Drinić, nalazi se u pitomoj živopisnoj zaravni okruženoj padinama Klekovače, Oštrelja i Srnetice, pored magistralnog puta Sarajevo-Jajce-Bihać. Neposredno ispred Bosanskog Petrovca iz pravca Ključa, odvojkom lijevo, nakon pet minuta vožnje dobrim asfaltnim putem stižete u ovo mjesto koje posjeduje niz obilježja planinske varošice.

 
 
   
AKCIJA: OBNOVIMO BUKOVAČKU ŠKOLU! 

VREMENSKA PROGNOZA

na vrh

 
 
made by SiZ