-Ријеч начелник
-Воде
-Кроз Дринић
-Јубилеј
-Такмичење
-Ловиште
-Ловачка кућа
-Цјеновник
-Светиње
-Рунолист
-Прашума "Лом"
-Општи преглед
-Стратегија
-Први повратак
-Срнетица
-Сеобе
-I свјетски рат
-Антика
ЦЈЕНОВНИК  
 
 
 

ЦЈЕНОВНИК

ОРГАНИЗАЦИОНИХ ТАКСИ, ОДСТРЕЛА ДИВЉАЧИ И ЊЕНИХ ДИЈЕЛОВА И УСЛУГА У ЛОВИШТИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЦЈЕНОВНИК ЛОВАЧКЕ КУЋЕ

А. Општи услови

 

1. Одстрел дивљачи може се вршити на основу дозволе-одобрења за лов по којој су прихваћени услови овог цијеновника.

2. Трфеји дивљачи се оцјењују према формули Међународног ловног савјета за очување дивљачи (ЦИЦ).

3. Одстрел појединих врста дивљачи дозвољен је само са одговарајућим оружјем и муницијом и то:

- медвједа пушком са изолученом цијеви калибра 7м/м и више и зрном тежине 11 грама и више.

- дивокозју дивљач пушком са изолученом цијеви калибра 6,2 x 51 м/м и више и зрном тежине 6 грама и више.

- срнећу дивљач пушком са изолученом цијеви калибра 5,6 x 41 м/м и више и зрном тежине 3,5 грама и више.

- дивљу свињу пушком са изолученом цијеви калибра 7 м/м и више и тежином зрна 9,0 грама и више и пушком сачмарицом употребом кугле ("БРЕННКЕ", или "ИДЕАЛ")

- великог тетријеба са пушком изолучене цијеви калибра 5,6 м/м и тежином зрна већом од 2,6 грама и пушком сачмарицом употребом муниције са сачмом 4 м/м и више

- пољске јаребице, јаребице камењарке, фазане, дивље патке и љештарку са пушком сачмарицом и сачмом промјера 3 м/м и више.

- шљуке, препелице, грлице, голубове и бекасине са пушком сачмарицом употребом муниције са сачмом 2,5 м/м и више.

4. Дневна организациона такса обухвата:

- код лова срнеће и дивокозје дивљачи, медвједа и дивљих свиња, организацију лова, улаз у ливиште и услуге стручног пратиоца, употребом ловних објеката и обраду трофеја за транспорт.

- код лова великог тетријеба и љештарке, организацију лова, улаз у ловиште и услуге стручног пратиоца.

5. Врхунски трофеји од дивљачи, према одредбама члана 63. Закона о ловству не могу се извозити у иностранство.

6. Ловац члан ловачког удружења које газдује ловиштем (матични члан) за кориштење дивљачи (трофеј, месо, крзно) плаћа износ који не може бити мањи од 25% за "ситну" и 30% за "крупну" дивљач по цијенама овог цјеновника (члан 57. Закона о ловству)

За дивљач која је ван режима заштите (под бројем 8) матични чланови не плаћају накнаду ако одстрел те дивљачи изврше у организационим акцијама бројног стања предатора.

 
Б. Организационе таксе - одстрел и дијелови дивљачи

1. СРНЕЋА ДИВЉАЧ

1.1. СРНДАЋ

Вријеме ловљења од 15.05. до 15.09.

Дневна организациона такса 60 КМ

ЦИЦ ПОЕНА Конвертибилних марака
до 79,99 280
од 80,0 до 99,99 сваки поен 12
од 100,0 поена 520
од 100,0 до 104,99 600
од 105,0 до 109,99 690
од 110,0 до 114,99 730
од 115,0 до 119,99 945
од 120,0 до 129,99 сваки поен 100
од 130,0 поена 1945
од 130,0 сваки даљи поен 130
За рањавање плаћа се 50 % процијењене вриједности примјерка (трофеј и месо).
Ловцу као трофеј припада роговље са лобањом.
 
1.2. СРНА И ЛАНЕ
Вријеме ловљења од 01.09. до 31.12.
Одстрелна такса за срну 70
Рањавање срне 70
Одстрелна такса за лане 50
Рањавање ланета 50
Месо срнеће дивљачи у кожи (без утробе, главе и ногу до кољена) 5,00 КМ по килограму
 
2. ДИВЉЕ СВИЊЕ
2.1. ВЕПАР
Дневна организациона такса 80 КМ
ЦИЦ ПОЕНА Конвертибилних марака
до 79,99 поена 280
од 80,0 до 99,99 сваки поен 25
од 100,0 поена 530
од 100,0 до 109,99 поена сваки поен 50
од 110,0 поена 1030
од 110,0 до 114,99 поена сваки поен 100
од 115,0 поена 1530
од 115,0 до 119,99 поена сваки поен 150
од 120,0 поена 2280
преко 120,0 поена сваки поен 200
За рањеног а не пронађеног вепра ловац плаћа 300 КМ плус 50 % процијењене тежине меса.
Ловцу као трофеј припадају кљове.
 
2.2. ОДСТРЕЛ КРМАЧЕ
До 70 кг тежине 150 KM
Од 71 до 100 кг тежине 250 KM
Преко 100 кг тежине 350 KM
За рањену а не пронађену крмачу ловац плаћа 100 КМ и 50 % процијењене тежине меса.
 
2.3. НАЗИМЕ И ПРАСЕ
Одстрел назимета 100 KM
Одстрел прасета 50 KM
За рањено а не пронађено назимче и прасе ловац плаћа 50 КМ и 50 % процијењене тежине меса.
Ако се одстрел дивљих свиња врши са затворених чека онда се наплаћује промашај и то:
- за вепра 100KM
- за крмачу 50 KM
- за назимче и прасе 50 KM
 
2.4. ЛОВ ПОГОНОМ И ПРИГОНОМ
Лов погоном и пригоном на дивље свиње организује се на групе од 5 и више ловаца.
Дневна организациона такса по ловцу износи 300 КМ у шта је урачунато:
- организација лова, улаз у ловиште и услуге погонича,
- одстрел првог примјерка дивље свиње без обзира на пол, старост и узраст.
Сваки наредни одстрељени примјерак плаћа се паушално и то:
- за вепра 400 KM
- за крмачу 250 KM
- за назимче и прасе 150 KM
Промашај и рањавање се не наплаћује. Ако се у току ловног дана у погону и пригону не покрену дивље свиње ловцима се враћа 70 % уплаћеног износа организационе таксе за тај дан.
Месо дивље свиње у кожи (без утробе) 3,00 КМ по килограму.
 
3. МЕДВЈЕД
Вријеме лова од 01.10. до 15.05.
Дневна организациона такса 150 КМ.
ЦИЦ ПОЕНА Конвертибилних марака
до 150 поена 1500
од 150,0 до 200 поена 3000
од 200 до 249,99 поена 5000
од 250,0 до 274,99 поена 7500
од 275 до 299,99 поена 8500
од 300 поена 11000
преко 300 поена сваки поен до 400 поена 100
преко 400 поена сваки даљи поен 150
За рањеног а не пронађеног медвједа плаћа се 3000 КМ.
За промашај ловац плаћа 300 КМ.
Ловцу као трофеј припада крзно са главом. Месо медвједа (без утробе, крзна, главе и шапа) износи 3,00 КМ по килограму.
 
4. ВЕЛИКИ ТЕТРИЈЕБ
Вријеме ловљења од 01.04. до 31.05.
Дневна организациона такса износи 100 КМ.
Одстрел 2500 KM
Рањавање 1250 KM
Промашај 300 KM
Ловцу као трофеј припада одстрељени примјерак.
 
5. НИСКА ДИВЉАЧ
Дневна организациона такса 20 КМ
- зец (вријеме ловљења од 01.10. до 05.12.) 55 KM
- фазан (вријеме ловљења од 01.10. до 05.01.) 20 KM
- јаребица пољска (вријеме ловљења од 01.10. до 05.01.) 25 KM
- јаребица камењарка (вријеме ловљења од 01.10. до 05.01.) 40 KM
- дивља патка глувара (вријеме ловљења од 01.09. до 28.02.) 20 KM
- дивља патка крџа (врјеме ловљења од 01.09. до 28.02) 10 KM
- дивља гуска лисаста (вријеме ловљења од 16.09. до 28.02.) 25 KM
- препелица, дивљи голуб, грлица (вријеме ловљења од 01.08. до 31.12.) 5 KM
- шљука шумска (вријеме ловљења 01.08. до 28.02.) 10 KM
- црна лиска (вријеме ловљења од 01.09. до 28.02.) 5 KM
Одстрељена дивљач припада ловцу.
 
6. ДИВЉАЧ ВАН РЕЖИМА ЗАШТИТЕ - КРЗНАШИЦЕ
За посебан лов на ову дивљач дневна организациона такса износи 80 КМ.
Ако ловац у лову одстрели неку од ових врста, не плаћа дневну организациону таксу.
- одстрел вука 1500 KM
- одстрел лисице 40 KM
- одстрел куне (златице и бијелице) 80 KM
- одстрел дивље мачке 180 KM
- одстрел јазавца 50 KM
Одстрељена дивљач припада ловцу.
 
УСЛУГЕ ЛОВАЧКЕ КУЋЕ
 
ПУН ПАНСИОН (СПАВАЊЕ СА ДОРУЧКОМ, РУЧКОМ И ВЕЧЕРОМ) ЗА ЈЕДНУ ОСОБУ 55 KM
ПОЛУПАНСИОН (СПАВАЊЕ СА ДОРУЧКОМ) ЗА ЈЕДНУ ОСОБУ 27 KM
ПОЛУПАНСИОН (СПАВАЊЕ СА ДОРУЧКОМ) ЗА ДВИЈЕ ОСОБЕ 37 KM
РАСПОЛАЖЕМО СА ОСАМ ДВОКРЕВЕТНИХ СОБА.
 

на врх

 
 
made by SiZ