-Ријеч начелника
-Воде
-Кроз Дринић
-Јубилеј
-Такмичење
-Ловиште
-Ловачка кућа
-Цјеновник
-Светиње
-Рунолист
-Прашума "Лом"
-Општи преглед
-Стратегија
-Први повратак
-Срнетица
-Сеобе
-I свјетски рат
-Антика
ОГЛАСНА ТАБЛА  
Општи подаци | Стратегија развоја општине | Правно регулисање дјелатности
 
 

 

 

Општина Петровац-Дринић
Тел/фаx: 050/465-002, 465-003

Петровац-Дринић бб
79260 Петровац-Дринић, Босна и Херцеговина

petrovac@teol.net

Списак радника:


1. Ковачевић Драго , начелник општине Петровац-Дринић
2. Будимир Јандрија, самостални стручни сарадник за буџет и финансије, jandrija.budimir@drinic.rs.ba
3. Пећанац Душанка, виши стручни сарадник за урбанизам, грађевинарство и екологију, dusanka.pecanac@drinic.rs.ba,
4. Ожеговић Милан, виши стручни сарадник за привреду и подузетништво, milan.ozegovic@drinic.rs.ba,
5. Јовановић Вера, секретар Скупштине општине, vera.jovanovic@drinic.rs.ba,
6. Балабан Милош, комунални полицајац, milos.balaban@drinic.rs.ba
7. Балабан Славица, виши стручни сарадник за борачко-инвалидску и социјалну заштиту,slavica.balaban@drinic.rs.ba
8. Прпа Драган, послови евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу, dragan.prpa@drinic.rs.ba,
9. Пуђа Божана, служба за информисање, bozana.pudja@drinic.rs.ba

 

СИМБОЛИКА ГРБА И ЗАСТАВЕ

Штит је црвени (као што је била најчешћа пракса и у најдревнијој средњевековној нашој хералдици), а на средину би поставили пропетог златног коња, као симбол експлоатације дрвене грађе (у хералдици злату одговара жута и симболизује вечност, изобиље...) између три природна цвета рунолиста – у поретку 2,1, тј. два у горњим угловима и један у стопи (дну) штита (тако би представили не само биљку по којиј је познат Ваш крај, већ и Свету Тројицу, Празнику коме ја посвећена локална Црква).
Штит придржавају држаци (тј. чувари) штита, а то су два златна крилата бика, као иконографски симболи Светог Луке (Општинске Славе), али и асоцијација на сточарство, као једну од грана локалне привреде.
Бикови држе и заставе, које се вијоре на копљима и то онај на десној хералдичкој страни (посматрачевој левој) – заставу непосредно надређене територијалне јединице (тј. Републике Српске), а на левој – општински барјак.
За општински стег (заставу квадратне основе опшивену златним ресама), предложена је једноставна композиција, која омогућава лакшу израду, употребу и препознатљивост на већим даљинама. Дакле, квадратно поље заставе бих преполовио по вертикали на црвено и плаво, а преко средине (на споју црвене и плаве) би поставио велики природни цвет рунолиста.
Испод читаве ове композиције је постамент грба (постоље на којем стоје држачи и штит и у које су пободена копља засатава), који представља планински предео орбастао шумом, а преко њега развијена лента са називом Општине.
На овај начин добијамо симболички богату (али не и претрпану) и колористички уравнотежену хералдичку композицију. Садржај штита, држачи и постамент указују на природне и привредне карактеристике, а дискретно и на верски карактер места, док би заставе јасно (и неспорно за федералне власти, јер застава Републике Српске није оспорена, за разлику од грба и химне) недвосмислено указује на државно-политички оквир и национални карактер Општине.

 

на врх

 
 
made by SiZ