-Ријеч начелника
-Воде
-Кроз Дринић
-Јубилеј
-Такмичење
-Ловиште
-Ловачка кућа
-Цјеновник
-Светиње
-Рунолист
-Прашума "Лом"
-Општи преглед
-Стратегија
-Први повратак
-Срнетица
-Сеобе
-I свјетски рат
-Антика
ЛОВИШТЕ  
 
 
Ловиште ,,Дринић'' је од стране Владе Републике Српске установљено 05.10.2015. године, као спортско – рекреационо ловиште и исто је додјељено Ловачком удружењу ,,Срндаћ'' Петровац- Дринић на коришћење. Укупна површина ловишта је 6.766,0 хектара које се простире у распону (од 430 до 1907) м.н.м. Основне врсте дивљачи које су заступљене у ловишту ,,Дринић'' јесу срнећа дивљач, дивља свиња, медвјед и велики тетријеб. Од незаштићених крзнашица изузетно атрактивна дивљач за лов, која је заступљена у ловишту јесте вук. Такође, у ловишту се налази велики број ловних објеката (отворене и затворене чеке, осматрачнице, хранилишта, мрциништа, појила, солила и сл.) која су погодна за осматрање, лов и прихрану дивљачи. Ловачко удружење ,,Срндаћ'' Петровац- Дринић броји око 60 чланова који својим активностима утичу на развој и унапређење ловства. Ловачко удружење се може похвалити са изузетном организацијом лова када је ријеч о лову страних ловаца које ловачко удружење сваке године домаћински дочека.
 
 
 
 

Предсједник ловачког удружења "СРНДАЋ" Петровац Дринић је Јовица Бањац

Љубитељи лова заинтересовани за посјету овом ловишту могу се обратити на телефон на број

+387 65/846-232, +387 66/959-949.

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 

Отварање лова 2013. године

   
 

Отварање лова 2007. године

 
 

Традиција лова у Дринићу - отварање лова 1957. и 1968. године

     

Призори из лова 2014. и 2015. године

     

на врх

 
 
made by SiZ