-Ријеч начелника
-Воде
-Кроз Дринић
-Јубилеј
-Такмичење
-Ловиште
-Ловачка кућа
-Цјеновник
-Светиње
-Рунолист
-Прашума "Лом"
-Општи преглед
-Стратегија
-Први повратак
-Срнетица
-Сеобе
-I свјетски рат
-Антика
ОПШТИ ПРЕГЛЕД  
 
     
 
Шумско газдинство "Оштрељ-Дринић" је главни генератор развоја општине Дринић. Ово газдинство је и прво почело са привређивањем одмах послије повратка у опустошени Дринић. Домаћинским газдовањем са шумом ово предузеће је постигло завидне резултате, што се и види у брзом развоју општине и цијелог овог краја. На прослави десетогодишњице "Српских шума" 8. 11. 2003. године, ова шумарија је проглашена за најбољу у Републици Српској. На слици лијево је Управна зграда газдинства.
 
У ловачком удружењу "Срндаћ" су одлучни у намјери да све погодности које шума пружа у области ловства максимално искористе и да Дринић постане препознатљив и по овој врсти привредне активности.
   
 

Идустријска зона

 
   
   

Од пиланских постројења раде двије велике и седам мањих савремених пилана. Углавном ова пиланска постројења могу да апсорбују постојећу сировинску базу. Све може да се преради овдје, да се испила овдје и да се прода као резана грађа а не у обловини. Осим примарне прераде дрвета неке пилане су се оспособиле за више фазе прераде што подразумијева изграђене капацитете за сушење и парење дрвета. Најразвијенина пилана у Дринићу, "Дрво-цомерц" изградила је властитим средствима погон за израду брикета која апсорбује пилански отпад из цијелог Дринића, и на тај начин рјешава се горуће питање одлагања истог. Дрвопрерада запошљава највећи број радника у Дринићу.

 
     
 
     

Туризам је привредна грана која је у Дринићу тек почиње са развојем. Потенцијали су веома велики а поред изграђеног Ловачког дома и инфраструктуре која прати овакве објекте у плану је изградња мотела са већим смјештајним капацитетима у подручју КЛЕКОВАЧЕ.

Подручје Козила има велики потенцијал за развој планинског туризма. У овом подручју се одржава и културно туристичка манифестатција под називом "Штрапаријада" гдје се такмиче коњске запреге у повлачењу трупца.

на врх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
made by SiZ