Potvrdi brisanje

May 19, 2015 - 06:45 PM
Mirko Babić
from Republike Srpske
mbabic60@hotmail.com

Pozdrav i hvala na informaciji....

Megdan podno Klekovače

Kolona Krajiškim putevima jezdi
krajišnik se pod Klekovačom gnjezdi,
povukla braća sa sviju strana svijeta
prašina, kiša, vjetar, nikome ne smeta.

Rzaji se čuju poljem na Kozilima
svako svoje miljenike za megdan štima,
sve poznati težak, krajišnika krv vrije,
navirati kladu, da viđamo ko smije.
Administratorova šifra :