-Riječ načelnika
-Vode
-Kroz Drinić
-Jubilej
-Takmičenje
-Lovište
-Lovačka kuća
-Cjenovnik
-Svetinje
-Runolist
-Prašuma "Lom"
-Opšti pregled
-Strategija
-Prvi povratak
-Srnetica
-Seobe
-I svjetski rat
-Antika
KROZ DRINIĆ  
 
 

Obnovljena osnovna škola
Zgrada mjesne uprave sa stanovima za kadrove
 
Na razdaljini kilometar do kilometar i po duž puta koji vodi prema, šumariji, izvoru života ovih ljudi, sa lijeve i desne strane nalazi se niz funkcionalnih i novoizgrađenih objekata sa renoviranom osnovnom školom, zgradom mjesne uprave, komunalnog preduzeća, Doma zdravlja, banke, pošte, upravna zgrada šumskog gazdinstva "Oštrelj-Drinić", apoteka i napose lijepo urađena i u postojeći ambijent dobro uklopljena mjesna pravoslavna crkva kao i parohijski dom, prekoputa crkve. Tu je i nova zgrada u kojoj su smješteni policijska stanica, sekretarijat narodne odbrane i boračka organizacija (slika lijevo-gore), kao i meteorološka stanica, vatrogasna jedinica, manja sala doma kulture koje se nalaze u krugu obnovljene škole. U samom središtu ove male varošice nalazi se i dobro uređeno fudbalsko igralište kao i autobuska stanica sa svakodnevnim autobuskim linijama za Banjaluku, Kikindu i druga mjesta. Trotoari i savremena ulična rasvjeta, telefonska kao i vodovodna mreža, koja pored Drinića zadovoljava potrebe djela susjedne povratničke Bukovače, pokazatelj su više da Drinić polako poprima sve kvalitete jedne varoši. A ako napomenemo da je ovdje broj domicilnog stanovništva daleko manji od broja angažovanih radnika to je sigurno uvjerljiv dokaz ubrzanog razvoja Drinića

 

 
Komunalno preduzeće "UZOR"   Policijska stanica
 
Apoteka   Ljekarska ordinacija, sa stalno zaposlenim ljekarem opšte prakse koji na spratu Doma zdravlja ima i stan
 
Dom zdravlja u Driniću, izgrađen donacijom njemačke humanitarne organizacije THW, najprije kao ambulanta a kasnije i dom zdravlja koji raspolaže različitim sadržajima zdravstvenih usluga   Zubarske usluge na zavidnom nivou
 
Savremeno opremljena mini laboratorija za analizu krvi i mokraće   Uz dva nova ambulantna vozila, veći i savremeniji bolnički centri su na dohvatu ruke
   
Vatrogasci uvijek spremni za brzu akciju   Vodovodna stanica   Moderan auto-servis na usluzi
Dužina novoasfaltiranih puteva kroz Drinić je 5100 metara a ostali putevi su nasuti i uvaljani. Urađeni su i odvodi pored puteva i okolina puta. Vrijednost ovih radova je 440 000 konvertibilnih maraka, od toga je opština izdvojila 120 000 KM vlastitih sredstava a ostalo je namireno kreditnom linijom
Meteorološka stanica svakodnevno šalje podatke u Hidrometorološki zavod RS u Banjaluci, te se podaci o trenutnoj vremenskoj situaciji objavljuju u informativnim emisijama
Na obližnju kotu Srnetica (1305 m) izvučena je struja, podignut antenski stub preko kojeg Drinić ima signal mobilne i fiksne (CLL) telefonije a na isti stub je postavljen repetitor za prijem signala Televizije Republike Srpske koji pokriva širi prostor petrovačke opštine
   
Ulična rasvjeta   Benzinska pumpa   Savremeni kafić "Kod Brzog" mjesto je okupljanja mladih
  Ovi vrijedni domaćini u području Građenice, takođe u pažljivo odabranom ambijentu čiste prirode, napravili su ekološku kuću, krupnim brvnima, međusobno uklopljenim tradicionalnim i skoro zaboravljenim načinom gradnje i nevelikim prozorima u istom stilu. Iako je eko kuća dovršena, trenutačno nije u funkciji za koju je namjenjena  
   
       
 
  Završeno je opremanje sportskog igrališta pored Osnovne škole. I kao što je i obećano, postavljeni su koševi, golovi, sigurnosna mreža a instalirani su i reflektori oko terena tako da se i noću mogu odigravati utakmice. Cijeli projekat je finansijki pratila Vlada Republike Srpske kroz Fond za razvoj i zapošljavanje, uz svesrdnu pomoć opštine Petrovac-Drinić.  
   
       
 
  U zgradi Šumarije nedavno je otvorena filijala Pavlović Banke iz Bijeljine. Vrijedna Slavica Dronjak sa još jednom službenicom stoji na raspolaganju građanstvu dobrom uslugom bankarskih transakcija. Na donjoj slici prikazan je novoizgrađeni Vatrogasni dom. Pored toga što će se vatrogasci Drinića napokon skućiti, na spratu je planirano otvaranje manjeg pogona trikotažne konfekcije a u potkrovlju će biti stanovi za kadrove.  
   
       
 

na vrh

 
 
made by SiZ