САСТАНАК КОД НАЧЕЛНИКА НАШЕ ОПШТИНЕ

У кабинету начелника наше општине, у понедјељак 8. априла одржан је састанак којем су, поред нашег начелника, Драге Ковачевића, присуствовали начелници општина Мркоњић Град - Дивна Аничић, Рибник-Горан Савић, Источни Дрвар-Драган Лукач, Оштра Лука-Драган Станар, Шипово-Милорад Ћирко и Купрес-Ристо Милишић.
Конкретан повод за овај састанак било је незадовољство начелника због члана 89. Става 8. Закона о шумама, гдје се наводи да на основу годишњег плана о утрошку намјенских средстава, који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе сагласност даје Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства, а проблем је у томе што се та средства, која уплаћују шумска газдинства општинама могу користити само за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре и осталих објеката у руралним подручјима јединице локалне самоуправе, а на основу годишњег плана о утрошку намјенских средстава, који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз сагласност Министарства.
С обзиром на чињеницу да ова средства представљају 60 % нашег општинског буџета, оваквим ставом доводе се у питање бројне виталне функције општине, као што су исплаћивање разних субвенција, грантова, стипендија, социјална давања и остало. Слична ситуација је и у осталим општинама Мркоњићке регије, па су се начелници на овом састанку једногласно сложили да је неопходно да упуте допис Министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства, у којем ће иницирати хитан састанак са ресорним министром Стевом Мирјанићем, а у којем би затражили да се општинама омогући да самостално располажу са својим средствима.
Подсјећамо, Законом о шумама РС одређено је да корисник шума и шумског земљишта у својини Републике плаћа надокнаду за развој неразвијених дијелова општине у износу од 10 одсто финансијских средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената утврђених по цјеновнику, по цијенама на шумском камионском путу. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је у септембру прошле године послало циркуларно обавјештење свим општинама о обавези доношења годишњег плана утрошка намјенских средстава.

Б.ПУЂА

 

НА ПОЧЕТНУ СТАНИЦУ