-Riječ načelnika
-Vode
-Kroz Drinić
-Jubilej
-Takmičenje
-Lovište
-Lovačka kuća
-Cjenovnik
-Svetinje
-Runolist
-Prašuma "Lom"
-Opšti pregled
-Strategija
-Prvi povratak
-Srnetica
-Seobe
-I svjetski rat
-Antika
OPŠTI PREGLED  
 
     
 
Šumsko gazdinstvo "Oštrelj-Drinić" je glavni generator razvoja opštine Drinić. Ovo gazdinstvo je i prvo počelo sa privređivanjem odmah poslije povratka u opustošeni Drinić. Domaćinskim gazdovanjem sa šumom ovo preduzeće je postiglo zavidne rezultate, što se i vidi u brzom razvoju opštine i cijelog ovog kraja. Na proslavi desetogodišnjice "Srpskih šuma" 8. 11. 2003. godine, ova šumarija je proglašena za najbolju u Republici Srpskoj. Na slici lijevo je Upravna zgrada gazdinstva.
 
U lovačkom udruženju "Srndać" su odlučni u namjeri da sve pogodnosti koje šuma pruža u oblasti lovstva maksimalno iskoriste i da Drinić postane prepoznatljiv i po ovoj vrsti privredne aktivnosti.
   
 

Idustrijska zona

 
   
   

Od pilanskih postrojenja rade dvije velike i sedam manjih savremenih pilana. Uglavnom ova pilanska postrojenja mogu da apsorbuju postojeću sirovinsku bazu. Sve može da se preradi ovdje, da se ispila ovdje i da se proda kao rezana građa a ne u oblovini. Osim primarne prerade drveta neke pilane su se osposobile za više faze prerade što podrazumijeva izgrađene kapacitete za sušenje i parenje drveta. Najrazvijenina pilana u Driniću, "Drvo-comerc" izgradila je vlastitim sredstvima pogon za izradu briketa koja apsorbuje pilanski otpad iz cijelog Drinića, i na taj način rješava se goruće pitanje odlaganja istog. Drvoprerada zapošljava najveći broj radnika u Driniću.

 
     
 
     

Turizam je privredna grana koja je u Driniću tek počinje sa razvojem. Potencijali su veoma veliki a pored izgrađenog Lovačkog doma i infrastrukture koja prati ovakve objekte u planu je izgradnja motela sa većim smještajnim kapacitetima u području KLEKOVAČE.

Područje Kozila ima veliki potencijal za razvoj planinskog turizma. U ovom području se održava i kulturno turistička manifestatcija pod nazivom "Štraparijada" gdje se takmiče konjske zaprege u povlačenju trupca.

NEVLADINE ORGANIZACIJE (NVO)

''Realizacija savremenih poslovnih i drugih aktivnosti, poduhvata i projekata, opterećena je izuzetnom složenošću i neizvješnošću, koje su prouzrokovane, prije svega, sve većom i rastućom složenošću samih projekata i okoline u kojoj djeluju i izuzetno brzim tempom razvoja nauke, tehnologije i civilizacije u cjelini. Ova složenost najčešce dovodi do ozbiljnijih problema u realizaciji različitih poduhvata i projekata, koji se očituju u velikim zakašnjenjima i povećanim ukupnim troškovima realizacije svakog poslovnog poduhvata i projekta, a to je da se realizacija završi u najkraćem mogućem vremenu i sa minimalnim troškovima.
Koncept upravljanja projektom se bazira na uspostavljanju efikasne organizacije koja omogućava da se na najbolji način iskoriste raspoložive metode planiranja i kontrole za efikasniju realizaciju projekta, odnosno omugućava najefikasnije korištenje raspoloživih metoda, materijalnih resursa, finansijskih sredstava i ljudi u procesu realizacije posmatranog projekta. Upravljanje projektom predstavlja naučno zasnovan i u praksi provjeren koncept kojim se, uz pomoć odgovarajućih metoda organizacije, planiranja, vođenja i kontrole vrši racionalno usklađivanje svih potrebnih resursa i koordinacija potrebnih aktivnosti da bi se određeni projekat realizovao na najefikasniji način.
Kako u Bosni i Hercegovini djeluje veliki broj nevladinih i stranih organizacija, koje često raspisuju oglase kojijm finansiraju ili sufinansiraju projekte nevladinih, neprofitnih organizacija, smatramo da su ovi priručnici dobra osnova za apliciranje projekata i njihovo pravilno koordinisanje. Nadamo se da će svim zainteresovanim nevladinim organizacijama ovi priručnici biti korisni za njihovo dalje uspješno i produktivno djelovanje.
Priručnici su preuzeti sa sljedeceg sajta: http://www.civilnodrustvo.ba/ ''

Vodič kako funkcioniše NVO

Priprema i pisanje projektnih prijedloga, budžeta za projekat i upravljanje projektom

Priručnik o računovodstvu i oporezivanje nevladinih organizacija

Kako pokrenuti lokalne izvore podrške

IRC - Strateško planiranje

Kodeks ponašanja za nevladin sektor u BiH

Zakon o omladinskom oranizovanju

Zakon o zaštiti životne sredine

na vrh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
made by SiZ