-Riječ načelnika
-Vode
-Kroz Drinić
-Jubilej
-Takmičenje
-Lovište
-Lovačka kuća
-Cjenovnik
-Svetinje
-Runolist
-Prašuma "Lom"
-Opšti pregled
-Strategija
-Prvi povratak
-Srnetica
-Seobe
-I svjetski rat
-Antika
RUNOLIST  
 

Runolist (Leontopodinum alpinum) je veome rijetka i zaštićena biljka ne samo kod nas već i u čitavoj Evropi. Može se naći samo na veoma nepristupačnim kamenitim, planinskim liticama (otud ime - lat: alpinus = planinski), pa je često planinari poistovjećuju sa pojmom nedirnute prirode. Pripada falmiliji glavočika (Asteraeceae) sa vrlo uočljivim i karakterističnim cvijetom koji je glavno obilježje ove biljke. Cvijet izgledom podsjeća na lavlju šapu pa otuda i ime biljke(grčki: leon = lav i grčki: podion = nožica)

 
 

Ova rijetka biljka čini posebnu i nesvakidašnju atrakciju planine Klekovača. Runolist raste još i na planinama Kopaoniku i Mučnju u Srbiji, Durmitoru, Sinjejavini i Prokletijama u Crnoj Gori i Plješivici, Velebitu, Dinari i Gorskom kotaru u Hrvatskoj.

 
 
 

Kleokovača je surova planina. Najviši vrh je Velika Klekovača, visok 1962 metra. Između Klekovače i planine Lunjevače nalazi se prašuma Lom. Klekovaču odlikuje velike stijene koje se protežu samim vrhom od Velike do Male Klekovače. Planina je siromašna izvorima vode. Prema mišljenju većine planinara Mala Klekovača je najimpozantniji predio sa surovim sklopom stijena.

Pored svoje surovosti Klekovača svojim posjetiocima pruža i neponovljivi doživljaj mirisa bijelih procvalih grmova gloga, ružičastih cvjetova divlje ruže kao i opojni miris polena osamljenih stabala bijelog bora. Ovu ljepotu su uočili i šumarski stručnjaci u Austrougarskoj monarhiji. Još sredinom 1909. godine Predsjedništvo Austrijskog zoološkog-botaničkog društva u Beču zatražilo je da dio Klekovače bude izdvojen i zaštićen.

 
 
 

Jedna od planinarskih ruta koja vodi do vrha Klekovače. Na početak planinarske rute se dolazi od naselja Podovi, raskrsnice na magistralnom putu Petrovac - Drvar

 
 
 

Prirodne vrijednosti Klekovače ogledaju se, prije svega, u šumama bukve, jele i smrče. Ova krajiška ljepotica ima 306 vrsta gljiva, više od 1000 biljnih vrsta, 59 vrsta ptica. Klekovača ima sve elemente nacionalnog parka. Tu su strogi rezervati prirode, područja divljine, šumski rezervati, nalazišta rijetkih biljnih vrsta i prelijepi pejzaži.

 
 
 

 

Klekovača viđena iz Kozila

 

 
 
 

U Drugom svjetskom ratu, u njedrima Klekovače, postojala je centralna partizanska bolnica. Na tom mjestu (slika lijevo) u Jasikovcu postoji kripta u znak sjećanja na 226 boraca koji su podlegli u bolnici. U djelu Klekovače zvani Kuk, nalazi se spomen ploča za 65 civila iz Drinića i Bukovače koje su fašisti streljali 1943. godine (slika desno).

na vrh

 
 
made by SiZ