-Riječ načelnika
-Vode
-Kroz Drinić
-Jubilej
-Takmičenje
-Lovište
-Lovačka kuća
-Cjenovnik
-Svetinje
-Runolist
-Prašuma "Lom"
-Opšti pregled
-Strategija
-Prvi povratak
-Srnetica
-Seobe
-I svjetski rat
-Antika
VODE  
 

Hidrografske odlike Drinića su posljedica geološkog sastava i tektonskog sklopa a izražene su izvorima i potocima. Ovi izvori i potoci imaju najveći potencijal u jesen i proljeće a tokom ljeta se dešava da čak neki potoci i presuše. Još od starih vremena na glasu je dobra pitka voda koja izbija sa izvora zvanog Medenac na 659 m nadmorske visine u dnu manjeg prirodnog usjeka. Ovaj izvor i još par manjih izvora su kaptirani, tako da Drinić u toku cijele godine ima vode. O kvalitetu vode računa vodi komunalno preduzeće "UZOR". Ovo preduzeće redovno vrši kontrolu higijenske ispravnosti vode koja obuhvata mikrobiološku i hemijsku ispravnost.

 
 
   
       
 
U obližnjem selu Bukovači postoji nekoliko potoka i vrela gdje su i nastali ovi snimci. Pored neospornih vizuelnih ugođaja zanimljivo je da u ovim potocima žive slatkovodni rakovi. To je neosporan dokaz o čistoći i zdravlju ovih voda. Pa, nije na odmet da se malo bolje upoznamo s ovim neobičnim stvorenjima.
 
       
 
Slatkovodni deseteronožni rakovi iz porodice Astacidae, premda zakonom zašticeni, još uvijek nisu dovoljno istraženi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i ne zna se mnogo o njihovoj biologiji, ekologiji, brojnosti i rasprostranjenosti u našim vodenim ekosistemima. Početkom 80-tih godina ovoga vijeka na području Republike Srpske i Bosni i Hercegovini bile su poznate četiri vrste deseteronožnih rakova iz porodice Astacidae; Astacus astacus Linnaeus (rijecni rak, plemeniti rak), Astacus leptodactylus Eschscholtz (turski ili barski rak), Austropotamobius torrentium Schrank (rak kamenjar) i Austropotamobius pallipes Lereboullet (bjelonogi rak). Već duže vrijeme je poznato da se brojnost populacija u Evropi iz godine u godinu sve više smanjuje. Velike količine otpadnih tvari u vodenim ekosistemima, regulacija vodenih tokova, prekomjerni nekontrolisani izlov, razne bolesti, samo su neki od razloga smanjenja brojnosti deseteronožnih rakova ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, već i u cijeloj Evropi.
 

na vrh

 
 
made by SiZ