Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

Израда Стратегије развоја општине Петровац

Najnovije aktuelnosti

Пети састанак Општинског развојног тима за израду Стратегије развоја Општине Петровац одржан је 20.11.2017. године у сали Скупштине општине, а на овом састанку разматрана је СWОТ анализа односно фокуси, визије и циљеви. У наредном периоду прикупљаће се додатне примједбе, приједлози и сугестије, како би их ОРТ додатно размотрио и одредио се према њима. До сада је урађена Социо-економска анализа, а вриједни чланови Општинског развојног тима настављају даље са радом како би на крају добили што кавалитетнији документ и што реалнију Стратегију развоја Општине Петровац за период 2018. -2027. година.

Facebook