Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

Лов

Ловиште ,,Дринић''

је од стране Владе Републике Српске установљено 05.10.2015. године, као спортско – рекреационо ловиште и исто је додјељено Ловачком удружењу ,,Срндаћ” Петровац- Дринић на коришћење. 

Укупна површина ловишта је 6.766,0 хектара које се простире у распону (од 430 до 1907) м.н.м. 

Основне врсте дивљачи које су заступљене у ловишту ,,Дринић” јесу срнећа дивљач, дивља свиња, медвјед и велики тетријеб. Од незаштићених крзнашица изузетно атрактивна дивљач за лов, која је заступљена у ловишту јесте вук. 

Такође, у ловишту се налази велики број ловних објеката (отворене и затворене чеке, осматрачнице, хранилишта, мрциништа, појила, солила и сл.) која су погодна за осматрање, лов и прихрану дивљачи. Ловачко удружење ,,Срндаћ” Петровац- Дринић броји око 60 чланова који својим активностима утичу на развој и унапређење ловства. Ловачко удружење се може похвалити са изузетном организацијом лова када је ријеч о лову страних ловаца које ловачко удружење сваке године домаћински дочека.

Љубитељи лова, заинтересовани за посјету овом ловишту, могу се обратити на ове телефоне:

+387 65/846-232 и
+387 66/959-949

Актуелности - Привреда

Општина

Забиљешке са Јавне расправе Зонинг плана урбаних зона посебне намјене “Клековача”

У прилогу се налази забиљешка дискусије као и презентације са Јавне расправе Зонинг плана урбаних зона посебне намјене “Клековача”, одржане дана 30.3.2022. године у просторијама

Више »