Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

Набавка опреме за Комунално предузеће “Узор”

Najnovije aktuelnosti

Општина Петровац – Дринић је новонастала послијератна општина формирана након потписивања Дејтонског споразума као дио предратне општине Босански Петровац, укупне површине 145 км2 и са преко 2000 становника.
Упоредо са настанком општине током 2000.-те године је основано и Основно државно јавно комунално предузеце „Узор“ у Дринићу за потребе дистрибуције воде становништву на територији општине и свих осталих комуналних послова као што су одвоз смећа, управљање и уређење депоније, одржавање градске чистоће и зеленила, одржавање путева итд. а које и дан данас ради и функционише.
Општина се до 2000.године снабдијевала водом из четири мања неувезана сеоска водоводна система, па се у 2000.-тој години приступило санацији (изградњи) И фазе водоводног система снабдијевања водом општине Петровац – Дринић. Тада је и изграден главни резервоар система запремине 200м3 на коти од 787м надморске висине, каптирана су изворишта Меденца и Ограђенице, те изграђене пумпне станице на истим извориштима. Изграђен је и главни цјевовод од резервоара до центра насеља у дужини од око 1.250м, те потисни водови од пумпних станица до главног резервоара. Укупна дужина нашег цјевовода је негдје око 13.500м. У 2010.-тој години наша општина је ушла у Програм „Демократска управа на пољу економије – Осигурање приступа водоснабдијевању кроз институционални развој и инфраструктуру“ (ДЕГ) а који представља заједнички програм УН-а и земаља чланица УН-а за достизање Миленијумских развојних циљева (МДГ-Ф), као једна од 13 општина у БиХ у којима се овај програм реализује током ове и идуће године.
Програм је подржан кроз фонд за достизање Миленијумских развојних циљева, финансиран је од стране Шпанске владе, а све у циљу јачања националних власништва над достизањем Миленијумских развојних циљева.
Програм заједно имплементирају УНДП и УНИЦЕФ у партнерству са БХ Министарством за вањску трговину и економске односе, Министарством цивилних послова БиХ, ентитетским Министарствима пољопривреде, шумарства и водопривреде, партнерским општинама и њиховим комуналним преузећима, те организацијама цивилног друштва.
У оквиру ДЕГ пројекта је успостављен Општински управни одбор који је координисао рад између нас и представника УН-а, те је тренутно као резултат самог пројекта на адресу нашег предузећа стигла универзална машина ровокопач-точкаш ЈЦБ 3ЦX Супер Сите Мастер, произведена 2011. године у Енглеској, а у вриједности од око 130.000 КМ са чим се заиста можемо похвалити. У овој цјелокупној суми новца општина Петровац-Дринић је учествовала са 10 посто.

Facebook