Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

Одобрена средства за реализацију активности и остварења постављених циљева за “Изградњу еко-центра и стварања туристичке понуде”

Najnovije aktuelnosti

У оквиру пројекта „Заштићена шумска и планинска подручја“, који финансирају Свјетска банка и Глобални фонд за животну средину, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, које преко своје Јединице за управљање пројектима врши имплементацију поменутог пројекта за Републику Српску, додијелило је нашој општини бесповратна средства у износу од 19.772 долара.
Средства су одобрена за реализацију активности и остварења постављених циљева за „Изградњу еко-центра и стварање туристичке понуде“, који је у оквиру компоненте пројекта „Шумска и заштићена подручја“, а компонента је „Локалне иницијативе за заштиту биодиверзитета“ и обухвата пружање подршке кроз додјелу бесповратних средстава за финансирање пројеката на локалном нивоу у циљу унапријеђења користи за локалну заједницу које проистичу из заштићених подручја. Вођа овог пројектног тима је Дејан Прошић, координатор је Љиљана Будимир, док су чланови тима Божана Пуђа, Бојан Ћулибрк, Сретко Станковић, Слободан Кубурић и Драгана Шево.
Корисник бесповратних средстава, општина Петровац дужна је да обезбједи прописно потписан и овјерен уговор о употреби земљишне парцеле за изградњу монтажне брвнаре, да прибави локацијске услове и потребне дозволе, као и писмене сагласности од Шумског газдинства „Оштрељ-Дринић“ за санацију планинарских стаза, изградњу бициклистицких стаза, трим стаза и постављање опреме, као и за све активности, чије је спровођење планирано у оквиру подпројектног приједлога, те реализацију свих активности према свом најбољем значењу и способности. У оквиру овог пројекта, поред игралишта у центру Дринића, изградиће се монтажна брвнара димензија 7,20×4,00 м, а у њој ће бити канцеларија и изложбено-продајни салон општинске Туристичке организације са санитарним чвором. Изградња брвнаре коштаће непуних 14 хиљада долара, а остатак новца биће утрошен на набавку потребног канцеларијског намјештаја, материјала , радове на стазама, те израду промотивног материјала.
Један од пројеката који је актуелан у нашој општини јесте и “ Трим стаза“, за који од Министарства трговине и туризма Републике Српске је општина добила пет хиљада марака, а који ће засигурно допринијети побољшању наше туристицке понуде, јер представља важан предуслов за развој авантуристичког туризма на овом простору. Поменуто Министарство такођер је финансирало и пројекат општинске Туристичке организације, у износу од четири хиљаде марака, под називом „Подршка развоју промоције туризма на подручју општине Петровац и израда промотивног материјала Туристичке организације општине Петровац“, који је радио самостални стручни сарадник за опште и управне послове и људске ресурсе у нашој општини, Бојан Ћулибрк. Овај пројекат доприноси побољшању туристичке понуде општине Петровац, а његови циљеви и пројекти су у складу са стратешким документом везаним за развој туризма, односно, у складу су са „Стратегијом развоја туризма РС за период 2011-2020“.

Facebook