Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

Постављена Туристичка сигнализација

Najnovije aktuelnosti

Туристичка организација општине Петровац недавно је званично почела са радом. За директора ове јавне установе, коју је основала Скупштина општине Петровац, именована је Олгица Кецман, док су чланови Управног одбора Весна Грбић, Бојан Ћулибрк и Божана Пуђа.
•Дјелатности Туристичке организације општине Петровац првенствено су промоција туризма нашег краја, унапређивање и промоција изворних вриједности, као што су традиција, обичаји и етнолошко благо, стварање претпоставки за валоризацију туристичких ресурса општине, као и промоција и организовање културних, умјетничких, спортских и других скупова и манифестација који доприносе развоју туристичке понуде наше општине – рекла је директор ТООП, Олгица Кецман.
Пословање ове установе организује се на основама којима се обезбјеђује јединствено, ефикасно и рационално обављање послова и задатака из њеног дјелокруга и предузимају мјере за унапријеђење рада и технолошку модернизацију, те за унапријеђење и рационализацију унутрашње организације и за стручно образовање и усавршавање радника.
Важније дјелатности ове организације, између осталог су и сарадња и координација са привредним субјектима који обављају туристичку дјелатност или су уско повезане са истом, подстицање развоја подручја наше општине која нису укључена у туристичку понуду, сарадња са другим туристичким организацијама у РС, оснивање туристицко-информативних центара, прикупљање података за потребе информисања туриста, те учествовање у дефинисању циљева и политике развоја на нивоу општине Петровац.

Facebook