Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

Пошумљавање у шумском газдинству Оштрељ-Дринић

Najnovije aktuelnosti

У оквиру планираних редовних активности сектора за узгој и заштиту шума, шумског газдинства „Оштрељ-Дринић“ из Дринића, у уторак је вршено пошумљавање.
За разлику од претходних година, када је за тај посао ангажована повремена радна снага, ове године пошумљавање је обављено властитом радном снагом, без надокнаде, због прилагођавања условима свјетске економске кризе. У овој акцији, којом је руководила дипломирани инжењер шумарства Слађана Бањац, учествовало је 75 радника газдинства, укључујући и директора шумског газдинства Рајка Бањца.
Вриједни радници су у уторак пошумили два хектара необраслог шумског земљишта, упркос временским неприликама, а планирано је да се, на четири хектара земљишта, посади 8800 садница, од чега 7500 бијелог бора и 1300 смрче.

Facebook