Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

Пројекат Енергетске ефикасности у Дринићу

Najnovije aktuelnosti

Развојни програм Уједињених Нација у БиХ (УНДП) је глобална развојна мрежа, која се залаже за позитивније промјене, а повезујући знање, искуство и ресурсе бројних земаља, настоје да помогну људима да изграде бољи живот. Чланови ове организације на терену у 166 земаља, раде на изградњи рјешења за глобалне и националне развојне проблеме – У својим настојањима да омогући грађанима у БиХ достојанствен живот, без обзира на пол, вјеру или етничку припадност, УНДП-ове програмске активности су превасходно усмјерене на: смањење сиромаштва и укључивање рањивих скупина, прикупљање и уништавања оружја и смањење криминала, реформу судства, подршку свједоцима, сузбијање ХИВ/АИДСа и туберкулозе, изградњу локалних социо-економских капацитета, те заштиту околиша и енергетску ефикасност. Дјелујући уз подршку глобалне развојне мреже Развојног програма Уједињених нација, УНДП у БиХ од 1996. године помаже Босни и Херцеговини да што ефикасније мобилише и искористи расположива међународна средства – рекао је представник УНДП-а и менаџер програма за заштиту животне средине и климатских промјена у оквиру програма за постизање Миленијумских развојних циљева (МДГ-Ф), Синиша Родић. Према његовим ријечима, у оквиру свих активности УНДП-а подстиче се изградња државних капацитета, спровођење неопходних активности у кључним секторима, као и промјена фокуса развојног планирања са послијератног опоравка на дугорочни развој .- Главни циљ пројекта у Дринићу јесте побољшање енергетске ефикасности на згради Основне школе у Дринићу постављањем демит фасаде и измјеном улазне стаклене стијене и врата у школи, организовањем округлих столова на тему о енергетској ефикасности и могућности кориштења обновљивих извора енергије, промоцијом наведеног пројекта, те инсталирањем опреме за соларни коректор, што има за циљ да додатно смањи утрошак фосилних горива, односно увођење кориштења обновљивих извора енергије, што општину Дринић доводи у корак са европским трендовима – каже Родић.У оквиру овог пројекта, 28. јула у Дринићу је планирана и завршна радионица, односно конференција, којој ће присуствовати најеминентнија имена из ове области на Балкану. Свој долазак су потврдили Владимира Лале Јанковић и Рамбо Амадеус, човјек који је надалеко познат као музичар, а мање се зна да је врсан познавалац ове области. Иако је његова улога на конференцији искључиво промотерска, сигурно је да ће у вечерњем термину и наступити, тако да ћемо на својеврстан начин повезати музику и обновљиву енергију.Вриједност пројекта енергетске ефикасности у Дринићу је око 100 хиљада марака, средства су обезбједили УНДП и општина Петровац, а реализује га РРС Дрвар ( Избјеглички сервис за повратак).
Овај сервис – “Рефугее Ретурн Сервице,, од марта 1998. године, проводи различите врсте пројеката, намијењене првенствено повратницима. У новије вријеме организација ради и на пројектима везаним за области туризма, културе, руралног развоја и обновљиве енергије. Паралелно са свим наведеним пројектима, РРС је континуирано радио и на каритативним активностима у Дрвару, Гламочу и Купресу. 3272 је укупан број породица, које су помогнуте кроз програме РРС – нагласио је представник РРС-а, Небојша Јовицић.

Facebook