Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

Укључивање општине Петровац на Трезорски систем пословања

Najnovije aktuelnosti

Представници Министарства финансија, односно Трезора Републике Српске, посјетили су недавно нашу општину, а повод посјете јесте Одлука Владе Републике Српске о укључивању свих општина нашег ентитета у трезорски систем пословања до 2013. године.
Радна група, у чијем су саставу били помоћник министра финансија, Душко Шњегота, начелник Одјељења за рачуноводство, Гина Грубишић и начелник Одјељења за информационе технологије, Гордана Бајић-Кљајић разговарала је са начелником наше општине, Дејаном Прошићем и самосталним стручним сарадником за буџет и финансије, Јандријом Будимир о активностима које је потребно спровести како би и општина Петровац била успјешно укључена у трезорски систем пословања.
“Ради се о завршној фази пројекта, који је проводен у свим локалним заједницама у Републици Српској, којим намјеравамо преосталих 26 општина укључити у програм главне књиге трезора. Тако ћемо до 2013. године имати заокружен систем међусобног праћења активности, везаних за планирање буџета локалних заједница и Републике Српске, што ће омогућити сигурнију и ефикаснију контролу утрошка јавних средстава” – истакао је Шњегота.
Представници Министарства финансија су нагласили да ће овај пројекат у највећој мјери финасирати поменуто Министарство, али ће један мањи дио ипак оптеретити и буџет општина.
Гордана Бајић-Кљајић је говорила о опреми, која је неопходна за овај вид пословања, док је, Гина Грубишиц нагласила да ће у овај систем бити увезани сви буџетски корисници у Републици Српској и да прелазак на трезорски начин пословања не значи промјену било каквог статуса општина.
Трезор, у функционалном смислу, треба да обезбједи ефикасно располагање и управљање буџетским средствима, што подразумјева централизован скуп процеса, који се односи на планирање, контролу средстава која приспјевају и одлијевају се са рачуна, којима располаже јединица локалне самоуправе, затим измирење обавеза, процес праћења потраживања и имовине на располагању и благовремено, тачно и потпуно извјештавање за општински менаџмент, на којем се базирају одлуке и одговорности истих.

Facebook