Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

Општинска администрација

Ковачевић Драго, начелник општине Петровац-Дринић

Јовановић Вера, секретар Скупштине општине Петровац

Будимир Станковић Љиљана, самостални стручни сарадник за буџет и финансије

Кецман Нада, самостални стручни сарадник за урбанизам, грађевинарство и екологију

Ћулибрк Бојан, самостални стручни сарадник за опште и управне послове, привреду и предузетништво, јавне набавке и људске ресурсе

Ромић Гајић Милијана, самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску и социјалну заштиту

Балабан Милош, комунални полицајац

Марјановић Милијана, виши стручни сарадник за књиговодствене и благајничке послове и друге дјелатности

Прошић Милена, виши стручни сарадник за грађанска стања и матичар 

Срдић Радмила, стручни сарадник за овјере, послове пријемне канцеларије и архиву

Прпа Драго, стручни сарадник за евиденцију о лицима која су регулисала војну обавезу

Велимир Бањац, возач моторних возила

Божена Кецман, хигијеничар и кафе-кувар