Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

Пољопривреда

Општина има ограничене потенцијале за развој пољопривреде (мале парцеле, нагиби, надморска висина, ниске инвестиције).
Актуални конвенционални и екстензивни приступ пољопривреди донекле се може побољшати стављањем свих земљишних потенцијала у фукцију, кроз образовање произвођача у домену интегралне и органске производње, и развојем пољопривредно-прерађивачког сектора.

Земљорадња

Други ресурс по значају на подручју општине Дринић, послије шума, је пољопривредно земљиште и то пете и шесте класе 620 ха и седме и осме класе 420 ха, те неплодног земљишта 544 ха. Смањењу пољопривредног земљишта под ораницама добрим дијелом је допринијела и миграција становништва са села у индустрију по градовима. Зато су њиве због недостатка радне снаге остале необрађене.

У категорији пете и шесте класе налазе се пашњаци што погодује развоју сточарства ове општине. Оштар нагиб парцела представља посебан проблем јер ограничава могућност примјене пољопривредне механизације. На ораницама водеће културе су јаре житарице (јечам и зоб) а мање површине су засијане са јаром и озимом пшеницом. Иза ових житарица долази кукуруз тврдунац. Од укупно засијаних површина на подручју општине највише су заступљене ратарске културе. Незасијано земљиште се користи за производњу сијена.

У посљедњих неколико година, поред основаних 30-так пољопривредних домаћинстава, на подруцју Дринића је почела са радом и пољопривредна задруга Клековача, која је окупила преко 50 коопераната и оживјела брашна старих сорти житарица и учинила их доступним на тржишту.

Воћарство

Воћарску производњу на овом подручју чини узгој воћних стабала свих врста које могу успјевати у овим климатским условима. Главне воћне врсте које су присутне: шљива, јабука, крушка, орах, трешња, дуња. Доминантна врста је шљива која је присутна на читавом подручју до 850м надморске висине. Воћарска прозводња у Дринићу има више екстензиван него интензиван начин производње са релативно мањим приносима и устаљеним периодичним рађањем. Од укупног броја воћних врста и стабала на шљиву отпада 94%, јабука 2%, крушка 1%, трешња 1% а остале 2%.
У посљедњих неколико година на подручју општине Петровац регистровано је 30-так пољопривредних домаћинстава.

Пчеларство

Пчеларство је једна од грана која показује потенцијале за развој. Удружење пчелара је формирано и активно проводи активности на унапређењу пчеларства.

Пчеларско друштво “Меденац“, Дринића

Историја оснивања: 

Предсједник друштва Ново Пећанац, који је уједно и предсједник Управног одбора, док су за чланове тог одбора именовани Миле Бањац и Марко Качар. За предсједника Наѕорног одбора именован је Жарко Ковачевић, а чланови тог тијела су Брацо Бурсаћ и Дејан Кецман, док је за секретара друштва изабран Јован Бркљач. Поред усвајања оснивачког акта и именовања органа управљања, на оснивачкој скуштини донесен је и Статут овог друштва.

Скупштини су присуствовали и представник Шумског газдинства „Оштрељ, Дринић“, Дејан Прошић, директор Опште пољопривредне задруге из Дринића, Боро Кецман и представница Еко друштва и Основне школе из Дринића, Рајка Ђумић, пошто је сарадња поменутог предузећа, установе и организација са „Меденцом“ изузетно значајна за ово пчеларско друштво.
Поред поменутог, циљ „Меденца“ јесте и повезивање пчелара са подручја општине Петровац, Дринић због успјешнијег пчеларења, узајамне помоћи и размјене искуства, као и омасовљење овог друштва популаризацијом пчеларске дјелатности.

Актуелности - Привреда

Општина

Јавни позив за подршку самозапошљавању кроз финансирање најбољих пословних планова

У току је Јавни позив за достављање бизнис планова у оквиру пројекта РАГ-Ваша карта за свијет предузетништва који се реализује уз финансијску подршку Европске Уније

Више »