Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

Приједлог оснивања наставне базе Шумарског факултета на подручју општине Петровац

Najnovije aktuelnosti

Састанак на коме је предложено оснивање наставне базе бањалучког Шумарског факултета на подручју општине Дринић и уједно одређена њена микро-локација, а на којем су присуствовали декан ове високообразовне установе, Зоран Говедар, продекан за наставу Родољуб Ољача, декан Шумарског факултета у Београду, Милан Медаревић, начелник општине Петровац, Дринић, Миланко Бркљач, те бројни професори и научни радници из Бање Луке и Београда, одржан је у петак у Дринићу.
– Теренска настава и пракса за студенте Шумарског факултета у Бањој Луци до сада је извођена углавном у сарадњи са ЈПШ „Шуме Републике Српске и на подручју Србије, у сарадњи са Шумарским факултетом у Београду и ЈПШ „Србија шуме“. Међутим, таква настава и пракса за већину наставних предмета није довољна и не одговара потребама наших студената, па не можемо бити задовољни квалитетом њеног извођења. Основни разлог је недостатак соопствене базе за праксу студената нашег Факултета, која је неопходна – нагласио је декан Шумарског факултета у Бањој Луци, Зоран Говедар.
За изградњу поменуте базе, потребно је издвојити одговарајуцу површину шума и шумског земљишта, којим би газдовао Шумарски факултет, а који би испуњавао потребе и захтјеве школовања и усавршавања кадрова ове високообразовне установе и стручњака у области шумарства. С обзиром на карактеристике планинског шумског комплекса, којим газдује ШГ “Оштрељ“Дриниц, с једне стране и на наведене потребе Факултета, с друге стране, предложено је да се на подручју Дринића издвоји комплекс шума и шумског земљишта, како би се изградила наставна база Шумарског факултета.
– Ова база, поред извођења теренске наставе и школске праксе студената Шумарског факултета из Бање Луке, између осталог служила би и за научно-истраживачки рад из шумарске области и области заштите природних ресурса на ширем подручју, извођење семинара различитог садржаја и обука кадрова шумарске струке из различитих области шумарства за успјешнији практични рад, те за изводење школске праксе ученика средњих школа у Републици Српској. Њена изградња планирана је током 2010. или 2011.године – додао је Говедар.
Према ријечима начелника општине Петровац, Дринић, Миланка Бркљача, оснивање поменуте базе за нашу општину представља историјски тренутак, који ће ово мало мјесто у сваком смислу позитивно промовисати.
Оснивање наставне базе за потребе шумарске науке захтјева да се активности проводе у двије фазе. Првенствено, неопходно је издвајање и давање на газдовање Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, комплекса шуме и шумског земљишта на површини око 1000 ха до краја ове године. Друга фаза подразумјева изградњу савременог центра за обуку кадрова на подручју издвојеног комплекса шума и шумског земљишта под окриљем Шумарског факултета у Бањој Луци, а чије би довођење у функционално стање по изградњи било у сарадњи са Владом Републике Српске, Универзитетом у Бањој Луци, ЈПШ „Шуме Републике Српске“, Општином Дринић и другим институцијама.

Facebook