Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

Пројекат “Баштина, могућност развоја одрживог развоја одрживог туризма у НП “Уна” и региону БиХ”

Najnovije aktuelnosti

У оквиру пројекта „Баштина, могућност развоја одрживог туризма у НП „Уна“ и региону БиХ“ потписан је споразум о партнерству за реализацију друге фазе тог пројекта, а с обзиром на чињеницу да је наша општина један од партнера у истом, начелник Дејан Прошић је потписао овај документ и на тај начин доприњео развоју туризма у пројектном подручју и широј регији.
Овај пројекат, чији је циљ повезивање туристичке понуде и побољшање животног стандарда руралног становништва, почео се изводити у септембру 2011. године, а радионицом која је организована исти дан кад и потписивање споразума, завршена је прва фаза пројекта.
Он се изводио у оквиру билатералне међународне развојне помоћи Републике Словеније државама у развоју у 2011. и 2012. години, а суфинансирали су га Министарство за господарски развој и технологију Републике Словеније и Развојни центар Д. О. О. из Новог места. На јавном позиву Републике Словеније за међународно развојну сарадњу кандидиовано је 9 пројеката, а „Путевима баштине“ је пријавио Развојни центар из Новог места у сарадњи са ЈП НП »Уна« као водећим партнером у БИХ .
У првој фази пројекта је израден и пројектни приједлог „Путевима баштине“ за другу фазу, којим су предвидене наредне активности на подручју људских ресурса, маркетиншко – промоцијских активности, организације и нуђења, уређења туристичке инфраструктуре и управљања пројектом. Израђена је двојезична брошура о пројекту „Путевима баштине“, која ће послужити и као материјал за промоцију пројекта, који је већ започет и за боље управљање ресурсима које имају СЗ БиХ и НП „Уна“.

Facebook