Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

Радови на реконструкцији далековода “Дринић”

Najnovije aktuelnosti

Радови на реконструкцији и изградњи 10(20) кВ далековода „Дринић“ – општина Босански Петровац почели су прве седмице у августу, а трипартитни споразум између двије општине и Електро дистрибуције Бихаћ о регулисању међусобних обавеза за реконструкцију и изградњу 10(20) кВ далековода „Дринић“ – општина Босански Петровац потписан је у марту мјесецу.
Извођач радова је „Миг електро“ Д.О.О. Мркоњић Град , завршетак је планиран до краја августа, а вриједност истих је 156.914,67 КМ. Средства је кредитним задужењем обезбједила општина Петровац.
Наиме, ријеч је о двоструком воду који се гради по истим армирано-бетонским стубовима.
У споразуму се наводи да су обавезе наше општине набавка цјелокупног материјала, изузев универзалног кабла и извођење свих грађевинских и електромонтажних радова на далеководу осим уградње поменутог кабла. Обавезе Електродистрибуције Бихаћ, између осталог су: израда пројектне документације, извршење исколчавања трасе, извршење мјерења отпора уземљења, као и плаћање трошкова у поступку експропирације земљишта за потребе градње далековода. Општина Босански Петровац је дужна да ријеши све имовинско-правне односе са власницима некретнина преко којих прелази далековод, те да изда урбанистичку сагласност, одобрење за грађење и одобрење за употребу.

Facebook