Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

Воде

Хидрографске одлике Дринића су посљедица геолошког састава и тектонског склопа а изражене су изворима и потоцима.
Ови извори и потоци имају највећи потенцијал у јесен и прољеће а током љета се дешава да чак неки потоци и пресуше.


Још од старих времена на гласу је добра питка вода која избија са извора званог Меденац на 659 м надморске висине у дну мањег природног усјека. Овај извор и још пар мањих извора су каптирани, тако да Дринић у току цијеле године има воде.

О квалитету воде рачуна води комунално предузеће “УЗОР”
Ово предузеће редовно врши контролу хигијенске исправности воде која обухвата микробиолошку и хемијску исправност.