Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

Одржана друга радионица за израду планова управљања за прашумске резервате Јањ и Лом

Najnovije aktuelnosti

Друга радионица поводом израде планова управљања за прашумске резервате Јањ и Лом организована је у сриједу, 13. јула на Великом врелу, у присуству представника словеначке и хрватске фирме „Оикос“ и “Оикон“, који су задужени за израду тог плана, те учесника радионице из Дринића и Шипова, који су заинтересовани за ову тему. Сви присутни су се сложили и донијели закључак да би шире шумско и остало подручје у околини прашуме Лом (подручје наше општине) требало прогласити Парком природе, у којем би, за разлику од Националног парка, биле дозвољене све привредне активности, укључујући и сјечу шуме. -На тај начин би се подручје брендирало и производи, почев од пољопривредних, па све до дрвне грађе, постали би цјењенији на тржишту, које данас све више и чешће тражи производе са еколошком етикетом – сматра представник „Оикоса“, Матјаж Хармел.У оваковом Парку природе, поред прашумског резервата Лом, издвојио би се још један резерват у предјелу гребена и врха Клековаче, који би имао карактер предјела дивљине. Тако би се на безболан начин дошло до траженог процента површине под строгом заштитом, с обзиром на чињеницу да је то подручје или под планинским рудинама и стијенама или је шума јако неприступачна и до сада није експлоатисана.Уколико би се то постигло, следећи логичан потез био би прављење ботаничке баште на врху Клековаче, јер за то постоји огроман природни потенцијал, а са свим овим подухватима повећава се могућност за развој села и могућност за финансирање развоја и управљања паркова, стварају се нова заштићена подручја,а не утиче се битно на газдовање шумама на овој територији. Између осталог, на састанку се разговарало о разултатима десктоп анализе, циљевима заштите прашумских резервата, ризицима за имплементацију плана управљања, те потенцијалним мјерама и пројектима у оквиру тог плана. Један од закључака десктоп анализе јесте да је правни статус резервата недоречен, односно да нема правног акта на нивоу РС, а да раније донесени акти нису верификовани.- Границе резервата нису јасно обиљежене, мониторинг је прилично слаб, а нелегална сјеча још увијек није искорјењена. У Лому је добро истражена флора резервата, присутне су сталне огледне плохе Универзитета у Бањој Луци и Падови, док у Јању нису урађена детаљна флористичка и фаунистичка истраживања – нагласила је представница словеначке фирме „Оикос“, Мојца Храбар. Ријеч је о консултантској фирми, која се бави припремом, пријавом и вођењем пројеката на подручју регионалног развоја, заштите околине и природе, а према стандардима Европске уније.Присутни су овом приликом могли да чују све детаље о процјени просторне варијабилности стања прашумских резервата, а циљеви тог истраживања јесу првенствено процјена просторне варијабилности биодиверзитета и процјена просторне варијабилности виталности доминантних врста дрвећа.- Упоређен је биодиверзитет језгра и омотача прашуме Лом и утврђено је да не постоје значајније разлике у биодиверзитету гљива, лишајева и сјемењаца, али ако говоримо о папратима и маховини, ту су уочене веће разлике, јер је већи биодиверзитет истих у језгру, у односу на омотач. Такођер, морам нагласити да је богатство папрати једна од важних специфичности ове прашуме, те да постоји индиција, судећи по истраживањима које смо спровели, да је Лом као екосистем стабилнији од Јања – открио је представник „Оикона“, Олег Антонић.- „Оикон“ из Хрватске, заједно са консултантском фирмом из Словеније „Оикос“ анализирао је податке са сателитских снимака и спектралном анализом утврђено је да су привредне шуме, којима газдује „ШГ Оштрељ-Дринић“ једнако виталне као и прашума, па не постоји потреба проширења комплекса – истакао је представник института „Оикон“, Владимир Кушан.

Facebook